16 Ağustos 2009 Pazar

GİRİŞ

Bright kimdir?

- bright, doğalcı bir dünya görüşüne sahip olan kişidir

- bright'ın dünya görüşü doğa-üstü ve mistik öğelerden arınmıştır

- bright'ın etiği (ahlakı) ve davranışları doğalcı bir dünya görüşünde temel bulur


Doğa-üstü ve mistik tanrılardan, güçlerden, varlıklardan arınmış olup olmadığını görmek için dünya görüşünüzü biraz düşünün. Yukarıdaki tanıma uyduğunuzu düşünüyorsanız, tanım itibariyle, bir Bright'sınız.

The Brights hareketinin üç amacı:

A. Doğa-üstü ve mistik elementlerden arınmış olan doğalcı dünya-görüşünün toplumca anlaşılması ve öğrenilmesini sağlamak

B. Bu dünya görüşünü benimseyenlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmek amacıyla ilkeli eylemler getirebileceğine dair toplumsal kabul sağlamak

C. Bu görüşe sahip olanların tam ve adil katılımını sağlamak amacıyla toplumu eğitmek


The Brights Hareketi - Bir Toplumsal Adalet Mücadelesi

1. The Brights Hareketi bireylerden oluşan bir yapıdır.

2. Bright'lar orijinal tanımı korurlar. (doğalcı bir dünya görüşüne sahip olan kişi)

3. The-Brights.Net pragmatik bir eylem iletişimi sağlar.

4. The-Brights.Net bir internet oluşumu fonksiyonu görür. ( bir üyelik organizasyonu olarak değil)

5. Hareket amaçlarını destekleyen çeşitli özellikteki Bright'ları kapsayıcıdır.

6. Bu kişilerin (Bright'larin) hareketi başka bir etiketle adlandırılamaz.

7. Başkaları değil, Bright'lar kendi hareketlerini adlandıracaklardır.

8. Hareket tam toplumsal katılım için positif bir güç olacaktır. (herkes için adillik)

9. Bright'lar halk arasında kabul ve etki arar.


Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için
Vizyon

Doğalcı bir dünya görüşünü benimseyen kişiler kültürel ve politik çevrelerde diğer vatandaşlarla eşit ve tam katılımcılar olarak kabul edilmeli, ayrıca toplumun derin doğaüstücülüğü yüzünden uçlarda kalmamalı veya kültürel olarak bastırılmamalıdır.
Bu eşitlikçi durum günümüzde geçerli değil. İlerlemek için, doğalcı dünya görüşüne sahip olan bireylerin mevcudiyetlerini toplum içinde ortaya koymaları gerekmektedir. Brights-Net İnternet merkezinde Brightlar olarak birleşmenin nedeni, farkedilir olmak, dünya üzerindeki değerli bir bakış açısı hakkında insanları desteklemek, ve toplumsal eylemlerin büyük amaçları doğrultusunda gücünü ortaya koyan bir topluluk oluşturmaktır. Bu İnternet topluluğuna katılan kişilerin dünya görüşleri, çoğu insanın inandığı doğaüstü güçlerden, varlıklardan ve tanrılardan arınmıştır. Doğaüstüne inananlarla toplumda aynı basamakta olmalarını sağlayan "dengeli bir hareket sahası" oluşturmak isterler. Şimdi, görünürlük kazanmak; toplum tarafından tamamen onaylanmak ve katılımda bulunmak için çalışma zamanı.

Bright Prensipleri

Brights-Net 'in bir araya gelmek ve harekette bulunmak için bir takım yol gösterici prensipleri bulunmaktadır. Topluluğu genişletmeye çalışırken, organizasyon bu prensiplerin savunucusudur—(ahlaki olarak, inanç olarak değil)

Kelime Hakkında

Bright kelimesinin isim türünde kullanılması çok sayıda kişinin paylaştığı doğalcı dünya görüşünün vurgulanmasını sağlıyor. Terim, toplumsal baskı olmadan görüşleri hakkında daha samimi ve olumlu bir şekilde ileri adım atmaları için bireylere bir yöntem sunuyor.
Doğalcı Dünya Görüşünde Dikkate Alınması Gerekenler

Toplumsal bir hareket katılımcılar pragmatik bir duruş sergilerse işe yarar. Etkili yandaşlar esnek düşünebilen ve kaynakları zengin olanlardır. Bu harekette yer alan aktivistler dünya görüşlerini ne kadar geniş tutarlarsa o kadar yararlı olur. Davranışınızı çeşitli koşullardan faydalanabilmeniz için daha iyi bir şekilde yönlendirmek istiyorsanız, doğalcı dünya görüşünüzü bir gözden geçirip inceleyin.

Sembolizm

Işık!—açık ve akılda kalıcı! Parlaklığın kullanımı insanlığın öğrenme, cesurca araştırma yapabilme, bilimin ve mantığın geleceğe yol gösterdiği bir zamanı tanımlayan şüpheci tutumundaki enerjisini artırıyor.
Brights Konusunda Yazılan Denemeler

Bu bölümdeki yazarlar Bright Hareketi hakkındaki olumsuz düşüncelerini dile getiriyorlar. Yine de bu materyaller yararlı bir zemin oluşturuyor ve bright ismi üzerindeki bazı tartışmaları örneklendiriyor.
Sıkça Sorulan Sorular

Bu kısımda Bright topluluğu, Bright İnternet ağı ve tüm Bright çalışmaları hakkında ilk akla gelen sorular ve bu soruların cevapları bulunuyor.
Konuşma Ortamı

Doğalcı dünya görüşündeki bireyleri kapsayan bir şemsiye terim olan bright ismi tartışmaya yol açabilir. Burada insanların bize muhalefet yorumlarını da içeren, tüm yorumlar bulunmaktadır.

Kişiler

Bright topluluğu büyük bir çeşitlilik içeriyor. Brightlar arasında kendini ateist, hümanist, seküler hümanist, özgür düşünceliler, rasyonalist, natüralist, agnostik ve septik olarak tanımlayanların yanı sıra tercihleri Etik Kültürelist, Panteist, Budist, Yogi, Wiccan, Transhümanist veya Üniteryen olan bireyler de var. Hatta çoğu bright topluluklarının bir kısmını da Yahudiler, Katolikler, Kuveykırlar, Piskoposlar ve dinlerinin doğaüstücülüğünü değil de kültürel ve estetik yönlerini devam ettiren diğer insanlar oluşturuyor. Bright olup da dini çalışmalar yapan profesörler ve pratik yapan ya da yapmayan din adamları da var. (örneğin Evrenselci-Üniteryen papazlar, Protestan papazlar, hatta eski bir Benediktin keşişi). Bazı katılımcılar ise kendilerini bu gruplar ve sınıflarla ilişkilendirmiyor. Hareketin amaçları "doğalcı dünya görüşüne sahip olan" her kesimden insanı kendine çekiyor, bireylerin brightlar olarak açık fikirli ve topluma duyarlı olmalarını destekliyor.

Büyük İlgi Gösteren Brightlar

Brightların kısa özgeçmişlerini okuyun ve fotoğraflarını görün. Bazıları alanlarında ileri gelen isimlerden; bazıları aktivist; bazıları da halktan insanlar. İsimlerin çoğunu tanıyabilirsiniz.

Brightlardan Kitaplar

Bu kitap listesi, fikirlerini bir araya getirip yayımlamak isteyen bazı Brightların düşünce çeşitliliğini gösteriyor. İlginizi çeken herhangi bir kitap hakkında yeterli bilgiye ulaşmanız mümkün, fakat lütfen bu çalışmaların henüz teftiş edilmediğini dikkate alınız.

Brightlardan Yorumlar

Brightların bireysel olarak Brights-Net 'e göndermiş olduğu örnek teşkil eden çeşitli söylemler, Brightların kişisel görüşlerinin içeriği hakkında size bir bakış açısı sunabilir.
Bright Sloganları

Brightların kendilerinin bulduğu ve tüm Bright mücadelesi hakkındaki fikirlerine dikkat çeken ifadeleri. Bu örnekler Brights-Net 'e yollanan 400 den fazla söz içinden seçilmiştir.
İfade ve Aydınlanma

Brightların dünya görüşlerinin içeriği hakkında fikir edinebileceğiniz çeşitli sanat, müzik ve diğer perspektifleri.

Hareket

Dünya görüşü doğaüstü veya mistik güçlerden ve varlıklardan arınmış olan herkes katılımcı olarak kaydolabilir. Her bir kayıt sayesinde Bright topluluğu, genel görüşü destekleyen bir kişi daha kazanmaktadır. Bu katılımcılar İnternet merkezi (The-Brights.Net, kâr amacı gütmeyen bir eğitim organizasyonudur) aracılığıyla güncel kalmak için devam eden aktivitelerle ilgili haberler alabilir. Kişiler yapılan mücadelelerde bireysel veya grup faaliyetleri olmak üzere istedikleri ölçüde bir katkıda bulunabilir. Ne kadar insan mücadeleyi destekler ve ona katılırsa, dünya görüşü doğalcı olan insanlar adına o kadar daha fazla iş yapılır.

Özet

Kolektif olarak önemli sosyal ve politik faaliyetleri başlatma ve devam ettirme amacı olan büyük bir topluluk oluşturma fikri ilginizi çektiyse, siteyi tamamen incelemenizi öneririz. Bu açıklayıcı özet başlamanız için size yardımcı olabilir.

Harekete Geçiş

Brightların mücadelesindeki ilk hareket, doğalcı dünya görüşüne sahip insanların marjinal görülen durumuna işaret etmektir. Eğer uzun zaman içerisinde başarılı olabilirsek, daha sonra politikacılar, medya, toplumsal reformcular, arkadaşlar ve aileler, tanıdıklar ve işverenler mecburen sayıları fazla olan ve çok çeşit içeren birghtları kabul edip onlara katılacaklardır.

Bright Bültenleri

Bright Bültenleri, kayıtlı Brightlara her ay e-posta ile yollanır. Brightları güncel aktivitelerden haberdar eder ve katılım için fırsatlar sunar.
Nasıl "bright" olunur?
Eğer (tanım olarak) bir brightsanız, neden duruşunuzu gösterip (bireysel olarak da) Bright olmayasınız? Brightların tarafında duran (veya basitçe “doğalcı bir dünya görüşü olan”) bir kişi olarak, aslında Bright fikrini tüm halka yayabilirsiniz—elverişli bir zamanda

Doğalcı Dünya Görüşünüzü Dile Getirmek

Bright ismini kendinizi tanımlamak için kullansanız da kullanmasanız da, doğaüstücülükten arınmış duruşunuz sayesinde açık görüşlü ve olumlu olarak, ayrıca dünya görüşünüzü hareketin amaçları ve prensipleri ile uyum içinde tutarak faaliyetlerde yardımda bulunabilirsiniz.

Bright Ürünleri

Zevkinize göre almak isteyebileceğiniz veya dünyaya Bright olduğunuzu göstermek için kullanabileceğiniz bu eşyalara (bardaklar, mousepadler, tişörtler, ve daha fazlası) bir göz atın.

Brightlara "Tool Box"

“Tool Box” Brightlara dünya görüşleri doğalcı olan kişilerin, doğaüstü inançların egemen olduğu bir muhitte, diğer insanlarla en iyi şekilde nasıl etkileşimde bulunabilecekleri konusundaki fikirlerden faydalanabilmeleri için fırsatlar sunuyor.
Logolar, İkonlar & Reklam Afişleri
Burada The-Brights.net 'i duyurmanıza yardım edebilecek çeşitli araçlardan: siteleriniz için reklam afişleri, Bright cüzdan kartları, el ilanları, ve profesyonel düzeyde, camera-ready logo arta ulaşabilirsiniz.
Bunların Dışında...
Bright Topluluğu
Forumlar, yerel topluluklar, toplantılar ve daha fazlası.

Faaliyet


Şu an 178 ayrı milletten Brightlar bulunmaktadır. Bu site topluluktaki aktivistlerin arasında İnternet üzerinden haberleşmeler ve düzenlenecek eylemler için bir merkez görevi görmektedir. Brightlar isterlerse belirli projelerde uzmanlaşabilir, yerel faaliyetlerde topluluklarla iş birliğine girebilir, veya genel mücadeleye maddi olarak bir yardımda bulunabilirler. Doğalcı bir görüşe sahip olduklarından açıkça bahsedebilecek durumda oldukları için kolayca tecrübelerini paylaşabilecekleri veya toplumsal meselelerde ciddi tahlillerde bulunacakları tartışma forumu topluluklar arasındaki iletişimi kolaylaştıracaktır. The-Brights.Net bu vesile ile sayesinde ilgili katılımcıların bireysel eylemlerini toplumsal amaçlarla tutarlılık içinde sürdürebilecekleri "Aydınlanma Fırsatları" nı sunar. Ayrıca, organizasyon, örneğin farklı şekilde öğrenme konusunda yalnız kalan Brightlara diğer Bright topluluklarının yakınında olabilecekleri bir yerel gurup oluşumu için, kaynaklar izin verdiği kadarıyla, bir yöntem önererek yardım etmeye çalışacaktır. Doğalcı bakış açısına sahip insanların sosyal ve politik etkilerini artırmak için diğer çeşitli gruplarla ulusal veya uluslararası düzeyde iş birliğinde de bulunacaktır.

Bright Olarak Kaydolmak

Bu, dünya görüşünün dağaüstü ve mistik tanrılardan, güçlerden ve varlıklardan arınmış olduğunu düşünen herkesin kolayca atabileceği bir adımdır. Tanıma uyuyorsanız kaydolun ve böylece Brightların büyüyen topluluğuna bir kişi daha kazandırın.

Aktiviteler

The-Brights.net gerek bireysel, gerekse diğer Brightlarla iş birliği içinde olarak genel mücadelede yer alabileceğiniz çeşitli yolları size sunmaktadır.

Brightların Desteklenmesi

The-Brights.net organizasyonu sürekliliğini katılımcılardan sağlamaktadır ve ana sayfadaki amaçlar doğrultusunda uğraşmaktadır. Kaynakların izin verdiği sürece ileriye yönelecektir, bu yüzden eğer vizyonu destekliyorsanız, lütfen elinizden geldiği kadarıyla hareketin ilerleyebilmesi için yardımda bulununuz.

Temel Bilgiler

Bright Nedir?

Bright doğalcı bir dünya görüşüne sahip kişidir.
Bright'ın dünya görüşü doğaüstü ve mistik öğelerden bağımsızdır.
Bright'ın ahlak kuralları ve davranışları doğalcı bir dünya görüşüne dayanır.

Doğalcı Bir Dünya Görüşüne Sahip Misiniz?
Dünya görüşünüzün doğaüstü ya da mistik olan tanrılardan , kuvvetlerden veya herhangi diğer varlıklardan bağımsız olup olmadığına bakın. Eğer yukarıdaki tanıma uyuyorsanız , tanım itibariyle Bright'sınız.

Bu sitede , kolayca katılımda bulunabilir ve böylece tüm dünya üzerinde uğraş veren diğer Bright'larla toplumun fikirlerini değiştirmek için birlikte olabilirsiniz.-Bright Hareketi-

Hareketin Üç Önemli Hedefi:

A. Doğaüstü ve mistik öğelerden bağımsız olan doğalcı dünya görüşünün toplumda anlaşılmasını ve onaylanmasını sağlayarak , bu görüşün gelişmesine yardım etmek.
B. Bu düşüncedeki insanların toplumsal meselelerde dürüst davranışlarda bulunabileceklerinin kamu çapında kabul edilmesi.
C. Tüm bu bireylerin katılımlarının ve haklarının tam ve eşit olarak sağlanmalarının kabul edilmesi konusunda toplumun eğitilmesi.

Sebep ve Amaç

Günümüzde çoğu kültürde doğalcı dünya görüşü yetersiz olarak dile getiriliyor , hatta politik ve sosyal olarak bastırılıyor. Bright olmak bu durumu göz önüne sermek icin harekette bulunmak demektir. (Not: Buradaki Bright , tanıma uyan ve bu siteye kayıt olanlar anlamına geliyor.)

Doğalcı bir dünya görüşüne (doğaüstü ve mistik öğelerden bağımsız olan) sahip olan insanlar içinde büyük bir çeşitlilik var. Bazıları doğaüstünden arınmış bir bakış açısını destekleyen organizasyonların üyeleri. Birçoğu ise herhangi bir resmi topluluk veya sınıf üyesi değil. Doğalcı dünya görüşünün geniş yelpazesinde , Bright oluşumu, toplumu etkilemek için planlanan veya başka bir deyişle doğaüstücülüğü içeri sızdıran sosyal hareketlerde sorumluluğu üstüne alabilir.

Bright'ların iletişim ağı olan bu site Brightları internet üzerinden bir arada buluşturuyor ve Bright Hareketi'nin amaçları ve prensipleri doğrultusundaki eylemlerde haberleşme merkezi olarak hizmet veriyor.

Brightlar doğalcı dünya görüşü ve bu görüşteki insanlar hakkında toplumun bakış açısını etkileyebilirler mi? Bekleyip göreceğiz, ama bunun gerçekleşme ihtimali dahi sizi etkilediyse, bu siteyi inceleyip Bright Hareketi hakkında daha çok şey öğrenebilir ve dünya görüşünüz tanımdakine uyuyorsa Bright olarak siteye kaydolabilirsiniz.


The Brights Hareketi – Toplumsal Bir Hak Arayış Mücadelesi

Bright Prensipleri kısa ve öz olarak aşağıdaki eylemlerden ibarettir:

1. Bireylerin oluşturduğu bir topluluktur (kayıtlı Brightlar);
2. Bright'ın ilk ve esas tanımına uyulur (ve korunur);
3. Brights-Net, Brightlara pragmatik bir eylem ilişkisi sunmaktadır;
4. Brights-Net, bir İnternet kuruluşu olarak hizmet vermektedir(üyelik organizasyonu değil);
5. Eylemin amaçlarını destekleyen çeşitli brightlar da o eyleme dahildir;
6. Başka isim altında tarif edilemeyen bu bireylerin (brightların) yaptıgı eylemler de bunlara dahildir;
7. Brightlar, eylemlerinin tanımını yapmalıdır(bright olmayanlar değil);
8. Eylemler, vatandaşların eşitliği doğrultusunda pozitif etkili olmak zorundadır(tamamen tarafsız ve adil olmalıdır);
9. Brightlar'ın amacı toplum tarafından onaylanmak ve toplumda ses getirebilmektir.Güvenilirlik

Bu siteye Bright olarak kimliğinizi verip koydoluğunuzda, adınıza, e-posta adresinize, adresinize, vs. hiçbir kişi ve kuruluş tarafından asla ulaşılamayacaktır.
Bize verdiğiniz bilgi sayesinde, kendi bölgenizde (millet ve/veya posta kodu ile) bir Bright olarak sayılacaksınız, fakat sizin açık bir yazılı izniniz olmadan adınız, e-posta adresiniz veya adresiniz hiçkimsenin eline geçmeyecektir. Kayıt işleminden sonra, aylık bülten almak ya da almamak için kullanıcı ayarlarınıza bu sayfadaki bağlantıdan erişebilirsiniz.