16 Ağustos 2009 Pazar

GİRİŞ

Bright kimdir?

- bright, doğalcı bir dünya görüşüne sahip olan kişidir

- bright'ın dünya görüşü doğa-üstü ve mistik öğelerden arınmıştır

- bright'ın etiği (ahlakı) ve davranışları doğalcı bir dünya görüşünde temel bulur


Doğa-üstü ve mistik tanrılardan, güçlerden, varlıklardan arınmış olup olmadığını görmek için dünya görüşünüzü biraz düşünün. Yukarıdaki tanıma uyduğunuzu düşünüyorsanız, tanım itibariyle, bir Bright'sınız.

The Brights hareketinin üç amacı:

A. Doğa-üstü ve mistik elementlerden arınmış olan doğalcı dünya-görüşünün toplumca anlaşılması ve öğrenilmesini sağlamak

B. Bu dünya görüşünü benimseyenlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmek amacıyla ilkeli eylemler getirebileceğine dair toplumsal kabul sağlamak

C. Bu görüşe sahip olanların tam ve adil katılımını sağlamak amacıyla toplumu eğitmek


The Brights Hareketi - Bir Toplumsal Adalet Mücadelesi

1. The Brights Hareketi bireylerden oluşan bir yapıdır.

2. Bright'lar orijinal tanımı korurlar. (doğalcı bir dünya görüşüne sahip olan kişi)

3. The-Brights.Net pragmatik bir eylem iletişimi sağlar.

4. The-Brights.Net bir internet oluşumu fonksiyonu görür. ( bir üyelik organizasyonu olarak değil)

5. Hareket amaçlarını destekleyen çeşitli özellikteki Bright'ları kapsayıcıdır.

6. Bu kişilerin (Bright'larin) hareketi başka bir etiketle adlandırılamaz.

7. Başkaları değil, Bright'lar kendi hareketlerini adlandıracaklardır.

8. Hareket tam toplumsal katılım için positif bir güç olacaktır. (herkes için adillik)

9. Bright'lar halk arasında kabul ve etki arar.


Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için

0 yorum until now.

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.