16 Ağustos 2009 Pazar

Kişiler

Bright topluluğu büyük bir çeşitlilik içeriyor. Brightlar arasında kendini ateist, hümanist, seküler hümanist, özgür düşünceliler, rasyonalist, natüralist, agnostik ve septik olarak tanımlayanların yanı sıra tercihleri Etik Kültürelist, Panteist, Budist, Yogi, Wiccan, Transhümanist veya Üniteryen olan bireyler de var. Hatta çoğu bright topluluklarının bir kısmını da Yahudiler, Katolikler, Kuveykırlar, Piskoposlar ve dinlerinin doğaüstücülüğünü değil de kültürel ve estetik yönlerini devam ettiren diğer insanlar oluşturuyor. Bright olup da dini çalışmalar yapan profesörler ve pratik yapan ya da yapmayan din adamları da var. (örneğin Evrenselci-Üniteryen papazlar, Protestan papazlar, hatta eski bir Benediktin keşişi). Bazı katılımcılar ise kendilerini bu gruplar ve sınıflarla ilişkilendirmiyor. Hareketin amaçları "doğalcı dünya görüşüne sahip olan" her kesimden insanı kendine çekiyor, bireylerin brightlar olarak açık fikirli ve topluma duyarlı olmalarını destekliyor.

Büyük İlgi Gösteren Brightlar

Brightların kısa özgeçmişlerini okuyun ve fotoğraflarını görün. Bazıları alanlarında ileri gelen isimlerden; bazıları aktivist; bazıları da halktan insanlar. İsimlerin çoğunu tanıyabilirsiniz.

Brightlardan Kitaplar

Bu kitap listesi, fikirlerini bir araya getirip yayımlamak isteyen bazı Brightların düşünce çeşitliliğini gösteriyor. İlginizi çeken herhangi bir kitap hakkında yeterli bilgiye ulaşmanız mümkün, fakat lütfen bu çalışmaların henüz teftiş edilmediğini dikkate alınız.

Brightlardan Yorumlar

Brightların bireysel olarak Brights-Net 'e göndermiş olduğu örnek teşkil eden çeşitli söylemler, Brightların kişisel görüşlerinin içeriği hakkında size bir bakış açısı sunabilir.
Bright Sloganları

Brightların kendilerinin bulduğu ve tüm Bright mücadelesi hakkındaki fikirlerine dikkat çeken ifadeleri. Bu örnekler Brights-Net 'e yollanan 400 den fazla söz içinden seçilmiştir.
İfade ve Aydınlanma

Brightların dünya görüşlerinin içeriği hakkında fikir edinebileceğiniz çeşitli sanat, müzik ve diğer perspektifleri.

0 yorum until now.

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.